Attachments
  
  
Nentitulli
Permbajtja
  
  
  
  
  
  
Permbajtja Anglisht
  
  
Këshilli i Ministrave diskuton mbi projektligjet për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe për krijimin e Inspektoriatit Qendror
HTML Content, view it in Item Display mode.
Këshilli i MinistraveQeverisje
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/17/2011
  
Kryeministri Berisha drejton mbledhjen e Task Force për reformën rregullatore të inspektoriateve
HTML Content, view it in Item Display mode.
Këshilli i MinistraveQeverisje
HTML Content, view it in Item Display mode.
7/6/2011
  
Kryeministri Berisha u kërkon ministrave udhëheqjen e reformës për riorganizimin e inspektorateve në varësi
HTML Content, view it in Item Display mode.
Këshilli i MinistraveQeverisje
HTML Content, view it in Item Display mode.
11/16/2011
Attachment
  
Inspektorja e Përgjithshme Znj. Mimoza Hajdarmataj në analizën vjetore të Inspektoratit Shtetërore të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektoratit Shtetërore të Punës dhe Shërbimeve ShoqërorePolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/9/2012
  
Kryeministri Berisha: Përfundimi me sukses i reformës së inspektorateve garanton një sistem inspektimi jashtë çdo lloj arbitrariteti dhe praktike abuzive
HTML Content, view it in Item Display mode.
Këshilli i MinistraveQeverisje
HTML Content, view it in Item Display mode.
3/13/2012
  
Në kuadër të monitorimit të zbatimit të Reformës në Inspektime, në datën 8 Maj 2012, në ambientet e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës u zhvillua takimi i parë i sekretariateve teknike të Grupit Ndërinstitucional të Punës
HTML Content, view it in Item Display mode.
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe EnergjetikësPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
5/8/2012
  
Shqipëria me qeverisje transparente. Ministri Pollo merr pjesë në takimin vjetor të Open Government Partnership
HTML Content, view it in Item Display mode.
Open Government PartnershipPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
5/9/2012
  
Kryeministri Berisha: "Këtë vit e kemi shpallur vitin e finalizimit të arritjes së Shqipërisë digjitale"
HTML Content, view it in Item Display mode.
KryeministriaQeverisje
HTML Content, view it in Item Display mode.
5/11/2012
  
Në forumin botëror WISIS Ministri Pollo prezanton arritjet e Shqipërisë në fushën e TIK dhe sfidat për Broadband-in
HTML Content, view it in Item Display mode.
World Summit on the Information SocietyPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
5/17/2012
  
Qeveria ngre Task-Forcë për zhurmat në lokale, për marrjen e masave ndaj subjekteve që gjenerojnë zhurmë tej normave të lejuara
HTML Content, view it in Item Display mode.
Këshilli i MinistravePolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
7/25/2012
  
Riaktivizohet task-forca për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit, si dhe mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit
HTML Content, view it in Item Display mode.
Ministria e ShëndetësisëPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/8/2012
  
Sistemi i ri i inspektimit, Berisha: Më pak burokraci për bizneset
HTML Content, view it in Item Display mode.
Këshilli i MinistraveQeverisje
HTML Content, view it in Item Display mode.
8/28/2012
  
Të dhënat dëshmojnë gjallërinë e ekonomisë shqiptare
HTML Content, view it in Item Display mode.
Këshilli i MinistraveQeverisje
HTML Content, view it in Item Display mode.
9/26/2012
  
Ceremonia e certifikimit të nivelit të cilësisë (ISO 9001) të Qendrës Kombëtarë të Licencimit
HTML Content, view it in Item Display mode.
Këshilli i MinistravePolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/10/2012
  
Portali Unik Qeveritar - Porta unike e shërbimeve qeveritare për qytetarët dhe biznesin
HTML Content, view it in Item Display mode.
 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së InformacionitArsimi
HTML Content, view it in Item Display mode.
11/28/2012
  
Reforma e Inspektorateve, objektivat e Inspektoratit Qendror, rritje e transparencës në inspektime drejt biznesit.
HTML Content, view it in Item Display mode.
TV SCANPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/11/2013
Attachment
  
Inspektorati Qendror dhe USAID nënshkruajnë Marrëveshje Partneriteti për Krijimin e një Sistemi Inspektimi Elektronik.
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/15/2013
  
Inspektorja e Pergjithshme e Inspektoratit Qendror, anetare e Grupit Nderinstitucional te Punes per Hartimin e Planveprimit “Partneritet per Qeverisje te Hapur”
HTML Content, view it in Item Display mode.
Open Government PartnershipPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/20/2013
  
Nënshkruhet Marrëveshja e Mirëkuptimit ndërmjet Inspektoratit Qendror, Rritje Albania dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave Tregtare me titull ” Mbrojtja e Pronësisë Intelektuale dhe Reforma në Inspektim”.
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
4/19/2013
  
Projekti Rritje Albania organizon takimin e parë me bizneset e qarkut të Fierit lidhur me Pronësinë Industriale dhe Reformën e Inspektimit
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
4/25/2013
  
Takim me bizneset agropërpunuese
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
4/26/2013
  
Dixhitalizimi dhe modernizimi i inspektimeve në Republikën e Shqipërisë
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
3/21/2014
  
Lufta kundër korrupsionit, etika dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet Inspektorateve Shtetërore
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
11/25/2014
Attachment
  
Inspektorja e Përgjithshme Znj. Mimoza Hajdarmataj në Workshop-in për “Procedurat Standarde të Operimit, Kompetencat dhe Detyrat e Inspektorëve të Tregut për Pronësinë Intelektuale”
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/9/2012
  
Vizita e një grupi të përbashkët pune nga Inspektorati Qendror dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, kryesuar nga Inspektorja e Përgjithshme Znj. Mimoza Hajdarmataj pranë Inspektoratit Federal të Bosnje Hercegovinës
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
2/4/2012
  
Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 47, datë 10.4.2012 "Për ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës për monitorimin e zbatimit të Reformës në Inspektime", me datë 27.04.2012, u zhvillua mbledhja e parë e Grupit Ndërinstitucional të Punës.
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorArsimi
HTML Content, view it in Item Display mode.
4/27/2012
  
Reforma në Inspektim: Një vit progres, rezultatet dhe hapat e mëtejshëm
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
6/15/2012
Attachment
  
Konferencë për “Të drejtat e pronësisë intelektuale”
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
12/6/2012
  
Takim me Bisnesin për reformën Rregullatore
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
3/15/2013
  
Trajnimi i Trupave Inspektuese. Mbi kursin e trajnimit me shefat dhe inspektorët e parandalimit në Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit (PMNZSH)
HTML Content, view it in Item Display mode.
Inspektorati QendrorPolitika
HTML Content, view it in Item Display mode.
3/18/2013
1 - 30Next