Kalo Komandat Ribbon
Kalo tek përmbajtja kryesore
eInspectorate

Sign In
Navigate Up
Sign In
 

 Portal Pages (top level)

 
Select
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
I zgjedhurHome.aspx
Për të kontrolluar nga: System AccountHome.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
SERVER\Edin11/23/2012 1:21 AMSERVER\Edin10/10/2012 1:58 AMHome
1
NormalNews.aspx
  
SERVER\Edin11/23/2012 1:21 AMSERVER\Edin10/25/2012 4:37 PMNews
2
NormalLegjislacioni.aspx
  
System Account3/21/2013 9:29 AMSERVER\Edin10/25/2012 4:37 PMLegislation
3
NormalInspectors Registry.aspx
  
EINSP\Administrator1/23/2013 12:51 PMEINSP\Administrator1/22/2013 2:35 PMInspectors Registry
4
NormalInspektoratet.aspx
Për të kontrolluar nga: System AccountInspektoratet.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account4/26/2013 6:10 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:38 PMInspektoratet
5
NormalPartneret.aspx
  
EINSP\Administrator1/22/2013 2:32 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:38 PMPartners
6
NormalLidhje te tjera.aspx
  
EINSP\Administrator1/22/2013 2:27 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:38 PMConnections
7
Normale-Albania.aspx
  
EINSP\Administrator1/8/2013 2:58 PMSERVER\Edin10/31/2012 3:21 PMe-Albania
8
http://www.e-albania.al/Pages/default.aspx
NormalSearch.aspx
  
EINSP\Administrator1/23/2013 11:34 AMEINSP\Administrator1/22/2013 2:15 PMSearch
9
NormalSitemap.aspx
  
System Account3/26/2013 10:36 AMEINSP\Administrator1/22/2013 2:16 PMSitemap
10
​​​
 

 Subpages

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nuk ka artikuj për të treguar në këtë pamje të " SitePagesEN "Listë.
​​​​