Kalo Komandat Ribbon
Kalo tek përmbajtja kryesore
eInspectorate

Sign In
Navigate Up
Sign In
 

 Faqet e Portalit(Niveli Kryesor)

 
Select
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
I zgjedhurfaqe.aspx
Për të kontrolluar nga: System Accountfaqe.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account10/9/2015 5:14 PMSystem Account10/9/2015 5:14 PM
Yes
NormalCustomError.aspx
  
System Account3/1/2016 9:13 AMSystem Account3/1/2016 9:12 AMCustomError
No
NormalUrdher.aspx
Për të kontrolluar nga: System AccountUrdher.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account4/19/2018 3:20 PMSystem Account4/19/2018 3:20 PM
Yes
NormalHome.aspx
Për të kontrolluar nga: System AccountHome.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account4/23/2014 12:15 PMSERVER\Edin10/10/2012 1:58 AMKreu
1
Yes
NormalNews.aspx
  
System Account1/29/2016 10:52 AMSERVER\Edin10/25/2012 4:37 PMLajme
2
Yes
NormalKuadri Ligjor.aspx
  
System Account4/18/2013 4:25 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:37 PMKuadri Ligjor
3
Yes
NormalRegjistri i inspektoreve.aspx
  
EINSP\Administrator1/22/2013 2:23 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:37 PMRegjistri i inspektorëve
4
Yes
NormalInspektoratet.aspx
Për të kontrolluar nga: System AccountInspektoratet.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account10/13/2015 10:59 AMSERVER\Edin10/25/2012 4:38 PMInspektoratet
5
Yes
NormalPartneret.aspx
  
EINSP\Administrator1/22/2013 2:24 PMEINSP\Administrator1/22/2013 10:59 AMPartnerët
6
Yes
NormalLidhje te tjera.aspx
  
System Account1/11/2017 12:58 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:38 PMLidhje të tjera
7
Yes
Normale-Albania.aspx
  
System Account7/2/2015 3:34 PMSERVER\Edin10/31/2012 3:21 PMe-Albania
8
Yes
NormalSearch.aspx
  
EINSP\Administrator1/23/2013 11:41 AMSERVER\Edin11/6/2012 4:01 PMSearch
9
No
NormalSitemap.aspx
  
System Account4/29/2013 4:49 PMSERVER\Edin12/13/2012 3:51 AMSitemap
10
No
NormalShikoRezultatet.aspx
  
EINSP\Administrator1/24/2013 11:29 PMEINSP\Administrator1/17/2013 11:42 AMShikoRezultatet
11
No
NormalPollResult.aspx
  
System Account3/25/2013 3:54 PMEINSP\Administrator1/23/2013 12:42 PMPollResult
12
No
NormalHitCount.aspx
  
EINSP\Administrator2/22/2013 4:55 PMEINSP\Administrator2/22/2013 12:21 PMHitCount
13
No
 

 Nenfaqet e Portalit(Niveli Dytesor)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
faqe.aspx
Për të kontrolluar nga: System Accountfaqe.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account10/9/2015 5:14 PMSystem Account10/9/2015 5:14 PM
Yes
CustomError.aspx
  
System Account3/1/2016 9:13 AMSystem Account3/1/2016 9:12 AMCustomError
No
Urdher.aspx
Për të kontrolluar nga: System AccountUrdher.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account4/19/2018 3:20 PMSystem Account4/19/2018 3:20 PM
Yes
Home.aspx
Për të kontrolluar nga: System AccountHome.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account4/23/2014 12:15 PMSERVER\Edin10/10/2012 1:58 AMKreu
1
Yes
News.aspx
  
System Account1/29/2016 10:52 AMSERVER\Edin10/25/2012 4:37 PMLajme
2
http://www.e-inspektimi.gov.al/SitePages/News.aspx?Date=--Te%20gjitha-----Te%20gjitha-----Te%20gjitha--Yes
Kuadri Ligjor.aspx
  
System Account4/18/2013 4:25 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:37 PMKuadri Ligjor
3
Yes
Regjistri i inspektoreve.aspx
  
EINSP\Administrator1/22/2013 2:23 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:37 PMRegjistri i inspektorëve
4
Yes
Inspektoratet.aspx
Për të kontrolluar nga: System AccountInspektoratet.aspx
Për të kontrolluar nga: System Account
  
System Account10/13/2015 10:59 AMSERVER\Edin10/25/2012 4:38 PMInspektoratet
5
Yes
Partneret.aspx
  
EINSP\Administrator1/22/2013 2:24 PMEINSP\Administrator1/22/2013 10:59 AMPartnerët
6
Yes
Lidhje te tjera.aspx
  
System Account1/11/2017 12:58 PMSERVER\Edin10/25/2012 4:38 PMLidhje të tjera
7
Yes
e-Albania.aspx
  
System Account7/2/2015 3:34 PMSERVER\Edin10/31/2012 3:21 PMe-Albania
8
https://www.e-albania.al/Yes
Search.aspx
  
EINSP\Administrator1/23/2013 11:41 AMSERVER\Edin11/6/2012 4:01 PMSearch
9
No
Sitemap.aspx
  
System Account4/29/2013 4:49 PMSERVER\Edin12/13/2012 3:51 AMSitemap
10
No
ShikoRezultatet.aspx
  
EINSP\Administrator1/24/2013 11:29 PMEINSP\Administrator1/17/2013 11:42 AMShikoRezultatet
11
No
PollResult.aspx
  
System Account3/25/2013 3:54 PMEINSP\Administrator1/23/2013 12:42 PMPollResult
12
No
HitCount.aspx
  
EINSP\Administrator2/22/2013 4:55 PMEINSP\Administrator2/22/2013 12:21 PMHitCount
13
No
​​​​​​​​​