​​​​​

 

Te dashur Vizitore, Qeveria Shqiptare nepermjet Reformes ne Inspektim synon te krijoje nje sistem modern te inspektimeve. Inspektimet perbejne nje kusht themelor te funksionimit te shtetit ligjor, garantimit te konkurrences se lire, duke synuar krijimin e kushteve lehtesuese, ne vend qe te shnderrohen ne nje barre dhe arbitraritet per biznesin.

​​

​​ ​
​​
​​ ​​ ​​ ​​​

 

 

Search